Träplankgolvets hemlighet

Min smärtas fanér,
lyfter på köksgolvsplankan,
där rinner ett hav.

En svart ocean,
som speglar dina tankar,
och gömmer ett liv.

Kärleken ligger,
på golvet bredvid en sjö,
av ditt sorgeblod.

Sakta sipprar vi
genom träplankspringorna
för att spädas ut.