Treuddssken

Där tårarna söker sin moder
Våg vallar vakna ben
Ur ögonen skjuter dess vemod
Treudd av tankarnas sken