Trötthetens bleka paradigmskifte

Myror formar sig ur kantigt bröst –
ögon kippar efter vanskligt ljus,
andning kämpar, mot livets rus.
En blek suddig tanke – ebbar ut!
Värme klättrar upp för nackes slut,
kvävd ur min trötta lungas svaga röst.