Under min hud

Mörkt övergick till svart
Tunga stum mot gom
Ögon stela av sorg
Tåren dränker sig själv
Stela käkben biter
Krampar till djupt andetag
Utandning tanke blir till
Inandning tanke blir fri
Smärtan fyller ett liv
Ett lyckoslut att bemästra
Att befästa sin tron
Sin ödesdigra krona
Ögon svider – kippar
Söker luft under sina vingar
Under min hud
Karvar saknaden ditt namn