Underfundigt

Förundras över under som för förundran under det som förundras ellar rent av bara begrundas!