Vårglädje

Den bultar och den larmar,
att kornen själen så.
Den frustar och den brusar,
på färden sig förmå.
Den pressar och den stöter,
ur jorden roten flå.
Den trycker och den rycker,
med stjälken stå på tå.
Den spritter och den darrar,
med vinden i sitt hår.
Den spränger och den kränger,
vid fruktbarhetens lår.
Den släpper och den kommer
i vårens knoppberså.