Vårtjuven

Höj nu tre vänner i natten, ett hav under pälsen passerar. Bred en tro över skalbaggen, ur torv och jord gräset marscherar. Välj din dag ur skymningsmylla, av hand planterad att florera. Rid över dränkta vårängar, ett hopp bortom mossen raljerar.