Vårtor av avsky

För mig till din ljumma stäpp
Led mig långsamt
Greppa
Greppa
Ta tag
I mitt liv
Flyg, fladdra, lätta
Tro inte du är förmer
Du är allt jag är
Och inget mer
En stjärna full av liv
Ett hav av blickar
Faller förbi
Genom min kropp
Fyller min…
Så full av hat
Så full av din kropp
Med vårtor av avsky
Du vädrar en bris
Fingrar av tillstånd
Betraktar ditt liv
Fri utan strid
Du ror ur min åsyn