Våtdräktsvåldtäkt

Ur en snustorr sandstorm springer lediga tranor kors och tvärs. De famlar efter en trovärdig förankring i deras tillvaro. En plats utan skavanker eller oledsagade orakel som fäller en skadeangripen tår. De torkar smärtans anlete av din själs jungfruresa med händer av rostiga järnbalkar och ödesdigra lösningsmedel. De klär sina sorger och dess ångest i grälla kulörer att matcha deras nötta hjärnperiferi. Hårtesarna glesa förankring fladdrar förbi i vardaglig enkelhet där den ensamma själadykaren bevittnar din okontrollerabara våtdräktsvåldtäkt.