Venuskullen

Genom många dygndränkta timmar svävar en ofullbordad idé om kärlekens bröd, en förvirrad tanke med passionerad glöd som utan oro uppför venus stävar.