Verbaliseringsförbättring

Struphuvudförhud
överindoktrinerar
sin akrobatik