Vindsjälar

Ord ur en kärlekens bok, i svalen en ångerfull dag står,
tiden tar sin tand, där säd på ängarna brinna,
timmarna gjuta avslut där vindsjälar yppa sin avsikt,
jaget minner ett hopp när nuet försvinner i aska.