Vinylkärlek

Knastret från en platta förför,
väcker svunna minnen och förgör.
Urholkar hjärtans oskrivna parlör,
spelar upp själens eroderade spår
– ett livets gyllene markör!